Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Invictus Games

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG).

      Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – coroczne, w 2018r., odbywające się w Sydney -Australia, w okresie pomiędzy 18 a 29 października. Pomysłodawcą tej inicjatywy, jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Rodzina i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów.


      Konkurencje sportowe w jakich mogą startować weterani poszkodowani ulegają modyfikacji, w zależności od kraju, w którym odbywają się zawody. W roku 2018 zaproponowane zostały następujące konkurencje: łucznictwo, lekkoatletyka, kolarstwo, regaty, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, pływanie, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, wioślarstwo halowe.Podkreślenia wymaga fakt, że jeden zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach o ile nie koliduje to z ogólnym harmonogramem zawodów.

Wszelkich informacji dotyczących INVICTUS GAMES 2018 udziela Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa
Aby przejść na stronę Centrum Weterana kliknij tutaj

WKU w Gorzowie Wlkp serdecznie zachęca weteranów poszkodowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaprezentowanym przedsięwzięciu. W tym celu, CW przygotowało Formularz Zgłoszeniowy do pobrania, wraz z wzorem do wypełnienia. Wypełnione druki proszę przesyłać bezpośrednio pocztą (listem poleconym) do Centrum Weterana ma adres:

Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa
00-909 Warszawa ul. Puławska 6A
„rekrutacja INVICTUS GAMES 2018”

a kopie wysłać elektronicznie na mail centrumweterana@ron.mil.pl
Dodatkowo informujemy, iż przygotowania do IG 2017 i 2018 można obserwować na
załączonych stronach internetowych www.invictusgames2017.com
i www.invictusgamesSydney2018.org

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl