Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kalendarium

REJONOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1945 – 1955

 1. 15.09.1945 r. przybyła do Gorzowa grupa oficerów i podoficerów z RKU Skierniewice i RKU Bydgoszcz w celu założenia RKU Gorzów.
 2. Pierwszym komendantem w latach 1945-1948 był kpt. ADAMCZYK.
 3. Przyjęto wówczas strukturę: komendant, z-ca komendanta, kierownicy i wydziały I, II, III oraz kancelaria, w 1947 r. zmiana struktury organizacyjnej z wydziałów na referaty.
 4. RKU znajdowało się przy ul. Sikorskiego ( budynek dzisiejszej biblioteki).
 5. Teren administrowany to : miasto Gorzów, powiaty gorzowski, strzelecki i skwierzyński.
 6. Realizowane zadania:
  a) administrowanie rezerwami osobowymi oraz uzupełnienie sił zbrojnych.
  b) zakładanie ewidencji wojskowej realizowane w warunkach migracji ludności na Ziemie Zachodnie oraz
      trwającej od połowy września 1945 r. demobilizacji żołnierzy w związku z zakończeniem wojny.
  c) w 1948 r. realizowała zadanie odtworzenia i uporządkowania wojskowej ewidencji rezerw osobowych.

WOJSKOWA KOMENDA REJONOWA 1956 - 1965

 1. W strukturze organizacyjnej: komendant, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria.
 2. WKR znajdowało się przy ul. Moniuszki (dzisiaj Prokuratura) a następnie przy ul. Jagiełły (obecnie budynek PKO).
 3. Teren administrowany to : miasto Gorzów, powiaty gorzowski i strzelecki.

POWIATOWY SZTAB WOJSKOWY 1965 -1975

 1. Przyjęto strukturę organizacyjną : szef, z-ca szefa ds. mobilizacji i uzupełnień, szef i wydział operacyjno - szkoleniowy, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria.
 2. Siedziba w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich (dzisiaj Zespól Szkół Gastronomicznych).

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1975 - 1999

 1. Struktura organizacyjna WKU : komendant, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria.
 2. Teren administrowany przez WKU do 1988 r. pokrywał się z zasięgiem działania Urzędów Rejonowych administracji rządowej: Gorzów Wlkp., Myślibórz, Choszczno (25 miast i gmin).
 3. Od 1980 r. WKU przeniosła się do obiektów przy ul. Kosynierów Gdyńskich 21.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  1999 -

 1. 01.01.1999 r. zmiana terenu administrowanego w związku z reformą administracyjną kraju.
 2. Terenem administrowanym pozostały : miasta Gorzów Wlkp. oraz powiaty gorzowski i strzelecko - drezdenecki (13 miast i gmin).
 3. 31.01.2000 r. zmiana dyslokacji WKU z ul. Kosynierów Gdyńskich 21 na ul. Wyspiańskiego 10.
 4. W 2003 r. WKU przeszła reorganizację. Zmniejszono liczbę etatów żołnierzy zawodowych i wprowadzono korpus służby cywilnej.
 5. W latach 2003-2005 wprowadzono informatyzację działalności WKU a w kolejnych latach następuje przejście prowadzonej ewidencji wojskowej na wersję elektroniczną.
 6. W 2008 roku rozpoczęto realizację programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych. WKU uczestniczy w akcji promocyjnej zawodowej służby wojskowej. Zakończono powoływanie do zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych.
 7. W 2009 r. w związku z wprowadzeniem tylko ochotniczych form służby wojskowej i zmianą zakresu zadaniowego Wydział Poboru i Uzupełnień zostaje przemianowany na Wydział Rekrutacji. Udział w poborze zastąpiono udziałem w kwalifikacji wojskowej.
 8. Od 1.01.2010 r. WKU otrzymuje nowe ustawowe zadania wynikające z profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Do dotychczasowych 4 ustawowych zadań dotyczących zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia, administrowania rezerwami, wykonywania świadczeń i współpracy w sprawach związanych z obronnością dodano 3 nowe dotyczące: rekrutacji ochotników do czynnej służby wojskowej zawodowej, kandydackiej, NSR) zarządzania kryzysowego oraz promocja obronności.
 9. Z dniem 1.01.2011 r. w związku z rozformowaniem WKU Sulęcin, WKU w Gorzowie Wlkp. przejmuje z tej jednostki ewidencję wojskową i zadania mobilizacyjne. Administrowany teren WKU powiększa się o obszar powiatów międzyrzeckiego, słubickiego i sulęcińskiego. WKU podlega wewnętrznej reorganizacji mającej na celu dostosowanie struktury organizacyjnej do nowego zakresu zdaniowego. W wyniku reorganizacji liczba etatów wojskowych została zmniejszona.

Zadania WKU na przestrzeni lat.

W okresie istnienia administracji wojskowej w Gorzowie Wlkp. jej status prawny oraz zakres działania określały:

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
 3. Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 t.j. z późn. zm.)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl