Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w 2019 roku organizowane będzie przeszkolenie kursowe kadry rezerwy na kursach.

 • oficerskich,
 • podoficerskich,
 • doskonalenia,

     Do odbycia kursowego przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową (tj. zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową).
Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
Kursy przeszkalania kadry rezerwy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych (do 90 dni), w ramach których można odbyć kurs oficerski, kurs podoficerski, kurs doskonalenia oficerów rezerwy oraz kurs przekwalifikowania.
     Wniosek o powołanie na powyższe kursy można złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim  (wniosek ważny jest 6 miesięcy a jego wzór zamieszczony jest poniżej). Wniosek można pobrać TU

KURSY OFICERSKIE
Wymagane kryteria:

 • odbycie czynnej służby wojskowej (tj. zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe, okresowa służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa);
 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • głównym kryterium kwalifikacji na kurs jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski przez Prezydenta RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

KURSY PODOFICERSKIE
Wymagane kryteria:

 • posiadanie stopnia szeregowego lub starszego szeregowego rezerwy;
 • odbycie czynnej służby wojskowej (zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe, okresowa służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa);
 • wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • kryterium kwalifikacji na kurs jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie.

Kurs kończy się egzaminem na podoficera i mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski. Otrzymanie stopnia podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY

Na kursy doskonalenia oficerów rezerwy można kierować oficerów rezerwy w celu podwyższenia ich kwalifikacji wojskowych,  jeżeli spełniają następujące kryteria:

1. żołnierze rezerwy (ochotnicy) z doświadczeniem wojskowym ( byli żołnierze zawodowi) w stopniu wojskowym:

 • ppor.rez.
 • por. rez.
 • kpt.rez.
 • mjr.rez.
 • ppłk rez.

2. w wieku do 50 lat.
3. posiadający kategorię zdrowia „A”
4. kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową.

Uczestnictwo w kursach przekwalifikowania jest kolejnym etapem doskonalenia osobowego oficera rezerwy. Kurs kończy się egzaminem oraz mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

1.stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,    
2. zabrać ze sobą:             

 • otrzymaną kartę powołania,
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • numer posiadanego konta bankowego,
 • inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby (np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),
 • niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.)
 • podstawowe przybory do pisania,

 
UWAGA !!!
Osoby zainteresowane udziałem w przeszkoleniu kursowym kadry rezerwy proszeni  są o kontakt telefoniczny pod nr: 261-676-716, oraz o przesłanie wniosku w sprawie ochotniczego powołania na kurs !

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl