Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pliki Do Pobrania

Żołnierze rezerwy

1. Wniosek w sprawie ochotniczego zgłaszania się na ćwiczenia wojskowe.

2. Wniosek w sprawie skierowania na kurs żołnierzy rezerwy.

Szkolnictwo wojskowe

1. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej.

2. Prezentacja WAT.

Służba okresowa

1. Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza

1. Regulamin kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej.

2. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.

Reklamowanie i militaryzacja

1. Wzór zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu.

2. Wzór wniosku w sprawie reklamowania.

3. Wzór wykazu imiennego osób będącymi żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostki zmilitaryzowanej.

Weterani, odszkodowania, świadczenia

1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej i stabilizacyjnej.

2. Formularz invictus games.

3. Formularz invictus games wzór.

Ewidencja wojskowa

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu służby wojskowej.

2. Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej.

3. Powiadomienie o wyjeździe za granicę.

4. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę.

Ochrona Informacji Niejawnych

1. Ankieta bezpieczeństwa osobowego.

2. Wzór wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl