Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Porozumienia

Na mocy Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozumienia pomiędzy Wojskowym komendantem Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim a:

 

  Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Gorzowie Wielkopolskim – 10.05.2010 r.
  Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Sulęcinie – 13.08.2012 r.
  Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych
w Skwierzynie – 25.06.2012 r.
  Dyrektorem Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich - 19.11.2018 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie – 11.06.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich – 06.06.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Słubicach  – 06.08.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Gorzowie Wielkopolskim – 11.06.2012 r.
  Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
w Gorzowie Wielkopolskim – 11.06.2012 r.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl