Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy Prawne

PRZEPISY PRAWNE

Wykaz aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2018 r. poz. 173),
  • Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2014 poz. 1627 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MON z 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 71),
  • Rozporządzenie MON z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich. (Dz.U. 2015 poz. 252),
  • Rozporządzenie MON z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką. (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 990),
  • Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dec. 101/MON z 9.08.2018 r.).

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl