Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Święto, Symbolika WKU

ŚWIĘTO ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ – 27 października

     Minister Obrony Narodowej Zarządzeniem nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r. ustanowił dzień 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Doroczne Święto TOAW upamiętnia podpisanie w dniu 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołującej do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracji wojskowej w odrodzonej Polsce.
     WKU wcześniej obchodziła Święto w dniu 15 września dla upamiętnienia dnia rozpoczęcia działalności Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie w 1945 r.


ODZNAKA PAMIĄTKOWA WKU
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

  Odznaka nosi nazwę „Odznaka pamiątkowa WKU w Gorzowie Wielkopolskim”. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm. Krzyż w swojej tradycji nawiązuje do cnót rycerskich i żołnierskich. Na administrowanym obszarze przez WKU krzyż maltański występuje także w herbach 1 powiatu i 3 gmin. Krzyż wykonany jest z metalu koloru złocistego a jego ramiona pokryte są emalią w kolorze brunatnym co nawiązuje do barw oznaczeń mundurowych oficerów administracji w okresie II RP. Na ramionach krzyża lewym, górnym i prawym kolejno umieszczono nazwę jednostki w formie liter W, K, U a na dolnym cyfry 1945 oznaczające początek administracji wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim (15 09.1945 r. rozpoczęła funkcjonowanie Rejonowa Komenda Uzupełnień). Na skrzyżowaniu krzyża umieszczony jest herb miasta Gorzów Wielkopolski - siedziby WKU. W tle krzyża znajduje się wieniec laurowy w kolorze złotym (symbol oznaczający zwycięstwo i chwałę).

     Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności środowiskowej i symbolem wartości związanych ze służbą i pracą w WKU oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy. Jest znakiem łączącym żołnierzy i pracowników będących aktualnie w służbie i pracy a także tych którzy już odeszli na emeryturę lub zmienili miejsce służby (pracy).

     Odznakę na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień wprowadził Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 25/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.

     Prawo otrzymania odznaki przysługuje żołnierzom i pracownikom WKU, byłym żołnierzom którzy pełnili służbę w WKU, żołnierzom rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych za szczególne zasługi oraz innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla WKU. Celem nadawania odznaki pamiątkowej WKU jest podniesienie powagi WKU na zewnątrz i dumy przynależności do jej środowiska. Odznakę nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień. Zasady nadawania odznaki określa Regulamin Odznaki.

     Wizerunek odznaki za zgodą Wojskowego Komendanta uzupełnień może być umieszczany na drukach i wydawnictwach oraz materiałach, których tematyka jest związana z Wojskowymi Komendami Uzupełnień.

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl