Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej bezpośrednio podporządkowanym Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:

1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2. Administrowania rezerwami osobowymi,
3. Świadczeń na rzecz obrony,
4. Współpracy  z innymi organami i podmiotami w sprawach  związanych z obronnością państwa,
5. Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej  służby  wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej,
5a. Realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny,
6. Udziału w realizacji  zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień,
7. Promocji obronności i służby wojskowej.

Zadanie realizuje na obszarze powiatów:

  • gorzowskiego,
  • międzyrzeckiego,
  • słubickiego,
  • strzelecko - drezdeneckiego,
  • sulęcińskiego,
  • miasta Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu),

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 t. j. z późn. zm.)

Rozporządzenie MON z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2017, poz.626 z późn. zm.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl